Hogeschool Rotterdam

Projectondersteuner

Standplaats:
Rotterdam
Startdatum:
11.03.2019
Einddatum:
31.07.2019
Maximaal tarief:
€ 75.00
Uren per week:
24

Hogeschool Rotterdam
Bij Hogeschool Rotterdam studeren zo’n 39.000 studenten en zijn circa 4.000 medewerkers werkzaam. Het opleidingsassortiment bestaat uit een breed aanbod in alle onderwijssectoren, met uitzondering van de agrarische sector. Het onderwijs is nauw verweven met de grootstedelijke ontwikkelingen in de regio Rotterdam.
 
Onze opdracht
We leiden elke student op tot een professional die een waardevolle bijdrage levert aan de maatschappij. Dat doen we in Rotterdam, een internationale en grootstedelijke context. In alles wat wij doen gaan we uit van gelijkwaardigheid, bevorderen we wederzijds respect en werken we emancipatiegericht.
 
Onze visie
Elke student verdient het best mogelijk hoger beroepsonderwijs. Onderwijs waarbij de student gezien en gekend wordt, gelijke kansen krijgt en wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Het docententeam maakt het verschil. Docenten, onderzoekers en professionals uit het werkveld leren met en van elkaar om de student van actueel en uitdagend onderwijs te voorzien. Met een diploma van Hogeschool Rotterdam is elke student klaar voor de wereld van morgen. 
 
Voor meer informatie verwijst Hogeschool Rotterdam naar www.hogeschoolrotterdam.nl/hogeschool/over-ons/
 
Dienst Faciliteiten en Informatietechnologie
Faciliteiten en Informatietechnologie (FIT) ondersteunt de kernactiviteiten van Hogeschool Rotterdam door het proactief en tijdig leveren van kwalitatief hoogwaardige facilitaire- en ICT diensten tegen zo laag mogelijke kosten aan de instituten en de diensten van Hogeschool Rotterdam. De wensen en behoeften van de klant zijn daarbij het uitgangspunt. Onze dienstverlening vormt de basis voor een plezierige, efficiënte en veilige werk- en studieomgeving waarin studenten en medewerkers zichzelf kunnen overtreffen doordat ze zich welkom en thuis voelen.
 
Afdeling Vastgoed & Huisvesting (V&H)
De vastgoedportefeuille van Hogeschool Rotterdam bestaat uit 19 locaties met in totaal ongeveer 200.000 m2 BVO. Circa 60% van deze panden heeft een beschermde status en is eigendom. Alle panden liggen in Rotterdam, van Heijplaat tot aan Kralingse Zoom.
De afdeling Vastgoed & Huisvesting is verantwoordelijk voor alle strategische, tactische en operationele ontwikkelingen en projecten ten aanzien van gebouwbeheer, gebouwonderhoud en beleid ten aanzien van de vastgoedportefeuille. De afdeling bestaat uit 18 jonge en ambitieuze collega’s die in twee groepen ‘beheer & onderhoud’ en ‘advies & projecten’ nauw met elkaar samenwerken. Wij hebben allemaal een bouwkundige, bedrijfskundige of facilitaire achtergrond op hbo- of wo-niveau.
Functie
Voor de locatie Academieplein is een omvangrijk renovatieprogramma gaande. Tijdens de renovatie blijft het pand grotendeels in bedrijf. Onder het programma ‘Academieplein’ vallen verschillende ruimtelijke projecten die onderling met elkaar verband houden en dikwijls gelijktijdig worden uitgevoerd. Het totale pand is bijna 30.000 m2 bvo groot en huisvest het Instituut voor de Gebouwde Omgeving (IGO) en het Instituut Engineering and Applied Science (EAS). Deze instituten hebben circa 6.000 ingeschreven voltijdstudenten en voltijd/deeltijd medewerkers.
 
Drie belangrijke projecten die onder het programma vallen betreffen de gevel- en klimaatrenovatie, diverse functionele verbouwingen en renovatie van de laboratoria. Deze projecten kenmerken zich door veel dynamiek, een grote (technische) complexiteit, hebben een sterke onderlinge afhankelijkheid en vragen om een nauwe afstemming met de gebruikers van het pand.
 
De projectleiders van bovengenoemde projecten hebben behoefte aan een ervaren projectondersteuner in huisvestings- en bouwprojecten en/of facilitaire organisaties. De projectondersteuner heeft onder andere de volgende taken/verantwoordelijkheden:

  • Verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van de projectadministratie en het digitale projectarchief;
  • Bijhouden van de financiële administratie van een project (opdrachten/facturen in Proquro en financiële administratie in Excel).
  • Bewaken van de planning en het kritisch tijdspad;
  • Actief ondersteuning bieden aan het projectmanagement door planningen bij te werken, prioriteitenlijsten op te stellen, projectoverleggen organiseren en voorbereiden, notuleren etc.
  • Voorbereiden periodieke verantwoordingsrapportages op de verschillende GROTICK-aspecten
  • Het voorbereiden van inhoudelijke stukken van de projectleider, zoals uitvragen, aanbestedingsdocumenten en inhoudelijke memo’s.
  • Gevraagd en ongevraagd kritisch meedenken met de projectleider.

 
Wat verwachten wij
Je bent een proactieve projectmanagementondersteuner die zich materie snel eigen kan maken. In de uitvoering van je taken en verantwoordelijkheden ben je nauwgezet en accuraat. Met projecten op het vlak van vastgoed en huisvesting heb je ruime ervaring. Bovendien ken je de wereld van onderwijsorganisaties (of vergelijkbare organisaties).  Je weet dan ook snel je weg te vinden binnen een complexe organisatie waardoor je effectief tot resultaten komt. Je bent een meester in de toepassing van MS Office applicaties als Excel, Word en Powerpoint en bekend met de gebruikelijke projectmanagement tools zoals MS Project. Voor de financiële projectadministratie wordt gebruik gemaakt van de software van Proquro. In gesprekken beschik je over het juiste portie empathisch vermogen maar ben je tegelijkertijd doortastend.

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten