Hogeschool Rotterdam

Facilitair projectleider

Standplaats:
Rotterdam
Startdatum:
21.05.2018
Einddatum:
31.12.2018
Uren per week:
16

Achtergrond
Voor de locatie Academieplein van Hogeschool Rotterdam wordt een omvangrijk renovatieprogramma uitgevoerd. Onder het programma ‘Academieplein’ vallen verschillende projecten die onderling met elkaar verband houden. Het gaat onder meer om een uitgebreide klimaat- en gevelrenovatie, functionele verbouwingen en renovatie van de laboratoria. Daarnaast vinden er verhuisbewegingen plaats om gebouwdelen vrij te spelen ten behoeve van de renovatieprojecten. Het gebouw omvat in totaal 29.000 m2 bvo. De projecten worden uitgevoerd in een gebouw dat in gebruik blijft.

Het programma wordt gefaseerd, per bouwdeel uitgevoerd. Daartoe wordt onderscheid gemaakt tussen vier bouwdelen. De uitvoeringsfase voor het eerste bouwdeel start aankomende zomer (begin juli). De facilitaire organisatie rondom de verschillende projecten wordt aangestuurd vanuit het facilitair projectteam. In dit team zijn verschillende disciplines vertegenwoordigd (services, IT, veiligheid, inkoop, etc.) en wordt aangestuurd door de Facilitair projectleider. 
 
Opdrachtomschrijving
Voor een goede uitvoering van het project is een goed functionerend facilitair projectteam onontbeerlijk. Voor het facilitair projectteam zoekt Hogeschool Rotterdam op korte termijn een facilitair projectleider. De facilitair projectleider heeft als taak:

 • Leidinggeven aan het facilitair projectteam
 • Bewaken en rapporteren van de projectvoortgang en verantwoording afleggen aan het programmamanagement middels een voortgangsrapportage/ GROTICK-rapportage
 • Afstemmen activiteiten met collega projectleiders van andere (deel)projecten
 • Alle voorkomende facilitaire zaken rondom deze projecten organiseren zoals verhuizingen, inrichting, IT-voorzieningen, schoonmaak, communicatie, etc.
 • Deelnemen aan verschillende reguliere project- en programma overleggen als onderdeel van het integraal programma team
 • Adviseren en informeren van opdrachtgever en gebruiker over alle relevante facilitaire zaken
 • Maken van projectplanningen m.b.t. de facilitaire aspecten, afgestemd op de realisatieplanningen, bewaken en bijstellen hiervan
 • Zorgen voor een adequate financiële en administratieve afhandeling
 • Opstellen/controleren van overzichten m.b.t. aan te schaffen inventaris, uitrusting, voorzieningen, diensten etc. en vertalen in projectbegrotingen

 

Beoordelingscriteria 

 • HBO denk- en werkniveau en ervaring met facility management in een vergelijkbare (onderwijs)setting
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring
 • Het cv is voorzien van referenties (minimaal 2, maximaal 4)
 • Ervaring met werken met/binnen een multidisciplinair projectteam
 • Ervaring met opereren binnen een programma-organisatie
 • Beheersing van professionele vaardigheden rondom projectmanagement, het verzorgen van projectbeheersing op alle GROTICK-aspecten van de (deel)projecten
 • Bestuurs- en organisatiesensitief, mensgericht, goed kunnen schakelen op verschillende niveaus en met diverse stakeholders

 

Daarnaast beschikt de kandidaat over onderstaande competenties. Deze competenties kunnen worden getoetst in een gesprek met de opdrachtgever.

 • Verbinden
 • Proactief
 • Stressbestendig en in staat overzicht te houden
 • Integer
 • Oplossingsgericht

 

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten